Zahradnická fakulta MENDELU byla od roku 2010 do roku 2013 řešitelským pracovištěm projektu „Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici“ (Nonverbal and other innovative forms of support at educational processes at Horticultural faculty in Lednice) reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084. Projekt byl podpořen Operačním programem „Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa „Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj“ a jeho cílem bylo dosažení vyšší účinnosti vzdělávacího procesu realizací netradičních forem podpory ve vzdělávacím procesu na Zahradnické fakultě. Tato webová aplikace je jedním z výstupu projektu a sleduje ulehčení studia sortimentu na zahradnických oborech a v oboru krajinářská architektura.